Paraiškos forma leidimui gauti

Norint gauti leidimą patekti į AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašom užpildyti paraiškos formą leidimui gauti.

2

Pasirinkite reikalingo leidimo tipą

Vienkartinis leidimas – išduodamas asmeniui ir/arba transporto priemonei įeiti/arba įvažiuoti į Bendrovės teritoriją tik vienai dienai (leidimo galiojimo laikas 24 valandos).

Laikinas leidimas – išduodamas nuo dviejų dienų arba kitam prašomam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki einamų metų pabaigos.

Nuolatinis leidimas – išduodamas kitų įmonių darbuotojams, ilgą laiką ir/ar nuolat dirbantiems Bendrovės teritorijoje, vieneriems metams.

3

Užpildykite ir išsiųskite

Paraiška turi būti užpildyta ant firminio blanko.

Užpildžius paraišką, pasirašykite (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data).

Skenuotą paraišką siųskite el.paštu:

info@klasco.lt

Leidimai gali būti dviejų tipų: mokamas ir nemokamas.

Paraiškų vienkartiniams leidimams galiojimo laikas negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo.

Platesnė informacija: leidimų biuro inspektorius, tel. 8 46 399018

Klientams svarbi informacija

Dėl rangovo darbuotojų pagal atitinkamų sutarčių su bendrove atliekančių rangos darbus bendrovės teritorijoje bei kitų bendrovių vykdančių savo veikla AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje įvadinio instruktavimo.

Informuojame, kad dėl Lietuvoje paskelbto visuotinio karantino, Rangovų darbuotojų darbų saugos įvadinis instruktavimas organizuojamas tokia tvarka:

  • Rangovų ar kitų bendrovių darbuotojų instruktavimas vykdomas nuotoliniu būdu, t.y. Rangovo patalpose. Tuo tikslu, prašome Rangovo atstovą iš AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ internetinės svetainės http://www.klasco.lt/lt/klientams atsisiųsti žemiau nurodytus dokumentus :
  • Bendrieji saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei geležinkelio transporto saugaus eismo reikalavimai rangovams, vykdantiems darbus bendrovės teritorijoje.
  • Saugaus eismo bendrovės teritorijoje instrukcija.

Rangovo darbuotojus turi instruktuot Rangovo vadovas arba jo įgaliotas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Išklausius instruktavimą, užpildytą instruktuotų darbuotojų instruktavimo kortelę (pridedama) kartu su paraiška leidimams persiųsti šiuo elektroniniu adresu edgaras.prokopavicius@klasco.lt arba edmundas.norvaisa@klasco.lt;
Šio sąrašo pagrindu instruktuotiems Rangovo darbuotojai Bendrovės leidimų biure bus išduodami leidimai patekimui į Bendrovės teritoriją.