Paraiškos forma leidimui gauti

Norint gauti leidimą patekti į AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašom užpildyti paraiškos formą leidimui gauti.

2

Pasirinkite reikalingo leidimo tipą

Vienkartinis leidimas – išduodamas asmeniui ir/arba transporto priemonei įeiti/arba įvažiuoti į Bendrovės teritoriją tik vienai dienai (leidimo galiojimo laikas 24 valandos).

Laikinas leidimas – išduodamas nuo dviejų dienų arba kitam prašomam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki einamų metų pabaigos.

Nuolatinis leidimas – išduodamas kitų įmonių darbuotojams, ilgą laiką ir/ar nuolat dirbantiems Bendrovės teritorijoje, vieneriems metams.

3

Užpildykite ir išsiųskite

Paraiška turi būti užpildyta ant firminio blanko.

Užpildžius paraišką, pasirašykite (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data).

Skenuotą paraišką siųskite el.paštu:

info@klasco.lt

Leidimai gali būti dviejų tipų: mokamas ir nemokamas.

Paraiškų vienkartiniams leidimams galiojimo laikas negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo.

Platesnė informacija: leidimų biuro inspektorius, tel. 8 46 399018