KLASCO šiemet atlyginimus padidino 90 procentų darbuotojų

Šiandien KLASCO vadovai susitiko su piketuojančiais darbuotojais, teigiančiais, kad piketuoja dėl mažiau nei tikėtasi padidintų atlyginimų.
Bendrovės priimtas palankus ir naudingas sprendimas darbuotojams nuo šių metų padidinti tarifinius darbo užmokesčius, sukėlė neigiamą profesinių sąjungų atstovų reakciją. Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į bendrovės finansines galimybes, susiklosčiusią nepaprastą geopolitinę situaciją, kuri įtakoja ne tik bendrovės, bet apskritai ir viso Klaipėdos uosto bei Lietuvos ekonominę situaciją, siekiant užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą artimiausiu metu.
Darbo užmokesčio didinimas yra nukreiptas į darbininkų bei specialistų kategorijas. Nuo 2022 m. sausio 1 dienos atlyginimai yra pakelti daugiau nei 90 proc. bendrovės darbuotojų ir atskirose kategorijose išaugo iki 14 procentų. Iš viso darbo užmokesčio fondo padidinimui 2022 m. bendrovė skiria 1,2 milijono eurų.
Bendrovė pasisako už bendradarbiavimą ir socialinio dialogo palaikymą su bendrovėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Nuolat vyksta formalūs ir neformalūs susitikimai tarp bendrovės ir profesinių sąjungų atstovų.
Didindama atlyginimus darbuotojams KLASCO laikėsi visų bendrovėje galiojančių teisės aktų. Darbo užmokesčio sistemą nustato su profesinėmis sąjungomis suderinti ir kolektyvine sutartimi patvirtinti darbo apmokėjimo nuostatai. Peržiūrėdama darbuotojų darbo užmokestį, bendrovė būtent ir vadovavosi darbo apmokėjimo nuostatuose nustatytomis procedūromis.