KLASCO pertvarko veiklą ir mažina poveikį aplinkai

Nuo gegužės 1 d. įsigalioja naujos Aplinkosaugos įstatymų nuostatos, pagal kurias pramonės ir uosto krovos bendrovėms bus taikomi griežtesni reikalavimai.

„Nuo pernai įgyvendiname naują aplinkosauginių priemonių planą, suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra. Tiek KVJUD, tiek valstybinių stočių oro kokybės monitoringo duomenys, tiek Savivaldybės patvirtinta ataskaita aiškiai liudija, kad dėl oro kokybė gerėja. Siekiame, kad mūsų vykdoma veikla darytų kiek įmanoma mažiausią įtaką gyvenamai aplinkai, kuri dėl istorinių aplinkybių kelia nepatogumų verslo plėtrai ir miestiečiams. Taip pat ieškome galimybių perkelti dalį birių krovinių į kitą uosto dalį, toliau nuo gyvenamųjų namų, kai tik bus parengta atitinkama infrastruktūra ir gauti suderinimai“, ─ situaciją komentuoja KLASCO infrastruktūros direktorius V. Endzinas.

Pasak V. Endzino, rengdamasi gegužės 1 d. įsigaliosiančiam naujam Aplinkosaugos teisiniam reguliavimui, KLASCO įdiegė šias pagrindines priemones dulkėtumui ir poveikiui aplinkai mažinti:

 • Iškrovimo vietose naudojamos vandens patrankos, laistomi pravažiavimo ir technologiniai keliai;
 • Krovos metu bendrovė naudoja transporterius su magnetu krauti geležies rūdos produktus į rietuves;
 • Įrengti mobilūs dulkių sulaikymo tinkliniai ekranai ir vagonų iškrovimo stočių užsidarymo grotos technologiniam proceso dulkėtumui sumažinti; 
 • Naudojama ekologiška medžiaga biriems kroviniams uždengti, kurie gali dulkėti po krovos išdžiūvus jų viršutiniam sluoksniui;
 • Transporterių linijose naudojami dulkių surinkimo filtrai, naudojami vandens purkštukai;
 • Krovos metu naudojami dulkių slopinimo įrenginiai su dulkes absorbuojančiu preparatu;
 • Į laivą ir iš jo transportuojant krovinius naudojami tik uždaro tipo konvejeriai (lauderiai).

KLASCO atstovas taip pat informuoja, kad yra įdiegti ir nauji metodai bei technologijos medžiagų dulkėjimui mažinti ir dulkių sklaidai riboti:

 • Bendrovės personalas nuolat kontroliuoja ir stebi vaizdo stebėjimo priemonėmis KLASCO teritorijoje vykdomą veiklą, oro monitoringo stotelės duomenis ir, esant poreikiui, koreguoja krovos darbus, ar nedelsiant juos stabdo;
 • Sumažintas krovinių rietuvių aukštis, birūs ir dulkantys kroviniai pilami iš ne aukštesnio, kaip 1 metras, aukščio;
 • Krovinį pakrovus į transporto priemonę, jis uždengiamas (tentas ar kt.) arba kraunama į transporto priemonę su dengtu kėbulu;
 • Birias medžiagas kraunant griebtuvu, pasėmus medžiagos, griebtuvas sandariai uždaromas. Iš griebtuvo medžiaga išpilama kuo lėčiau ir mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaupo;
 • Kraunant mechaniniais krautuvais į transporto priemonę, medžiagos pylimo greitis ir aukštis išlaikomas kuo mažesnis; krovimo vieta parinkama taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę;
 • Transporto priemonių krovos darbai pagal galimybes organizuojami tik sandėlio viduje, ne išorėje;
 • Bendrovė taip pat drėkina ir valo gatves Vitės gyvenamųjų namų teritorijoje savo turimomis priemonėmis; 

Bendrovėje nuolat atliekamas lietaus nuotekų monitoringas, jos surenkamos ir išvalomos naujai modernizuotuose valymo įrenginiuose.

2020–2023 metų aplinkos oro kokybės valdymo programa“ ─ taip pavadintas Klaipėdos savivaldybės užsakytas dokumentas. Šis dokumentas praėjusį lapkritį patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje ir yra viešai pasiekiamas savivaldybės interneto svetainėje. Jame gausu kiekvienam klaipėdiečiui svarbių faktų. „Tie, kuriems rūpi uostamiesčio oro kokybė, dėmesį turėtų atkreipti į su šia programa susijusį dokumentą ─ „Atliktų oro kokybės tyrimų Klaipėdos mieste ir aplinkos oro kokybės būklės vertinimo ataskaita“. Jame ne tik įvardinti pagrindiniai miesto oro taršos šaltiniai, bet ir pateikiamas labiausiai miesto orą teršiančių bendrovių TOP-10. Didieji teršėjai uosto krovos kampanijas lenkia netgi keliais šimtais kartų”, – teigia KLASCO infrastruktūros direktorius Vidas Endzinas. 

Tokie skaičiai įmonės vadovo nestebina, kadangi ir KLASCO veikla, bei joje taikomos technologijos bei krovos priemonės sparčiai keičiasi. „Pastaraisiais metais krovos metu susidarančių kietųjų dalelių kiekį sumažinome iš esmės ir toliau tęsiame darbą bei investicijas, mažinančias poveikį aplinkai“, – sakė KLASCO atstovas.

KLASCO informacija