Klaipėdos uosto

lyderė

Darbuotojų sauga ir sveikata

Keičiantis teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams, atsirandant darbo jėgos trūkumui, laikmetis kelia vis didesnių reikalavimų darbdaviams. Siekdama kurti saugią, darbuotojų sveikatai palankią darbo aplinką, bendrovė 2008 metais sukūrė ir sertifikavo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal tarptautinio standarto OHSAS 18001 reikalavimus. Ji sudaro sąlygas maksimaliai tiksliai valdyti rizikos veiksnius, greitai reaguoti į ji ir periodiškai atnaujinama. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizika nuolat kontroliuojama ir analizuojama.

 

CIVILINĖ SAUGA

AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” (KLASCO) gerbia ir puoselėja miestą, kurio gyvenimas ir jūrų verslas susietas šimtmečių kultūros tradicijomis. Brangindami šį ryšį, nuolat investuojame į aplinkos, žmonių saugumo priemones ir siekiame, kad vykdoma veikla nesukeltų nepatogumų greta gyvenantiems klaipėdiečiams. Parengėme informacinį lankstinuką, kuriame supažindiname Jus su krovos kompanijos vykdoma veikla, jos ypatumais ir galimais pavojais.

Kur yra KLASCO?
Šiaurinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje bendrovė krovą vykdo ties 4-18 krantinėmis.
Į šiaurę nuo įmonės teritorijos išsidėstęs UAB “Krovinių terminalas”, į pietus – BUAB „Memelio miestas“. Rytinė įmonės dalis ribojasi su Naująja Uosto, Uosto, Švyturio ir Pušyno gatvėmis.

KLASCO veikla
Bendrovė vykdo įvairių krovinių krovą: žemės ūkio produktų, birių ir skystų trąšų, šaldytų maisto produktų, metalo ruošinių ir kt.
Kroviniai atvežami laivais, geležinkelio vagonais, autotransportu. Jie iškraunami į atvirus ir dengtus sandėlius, talpyklas arba kraunami tiesiogiai iš laivų į geležinkelio vagonus, autotransportą ar atvirkščiai. Priklausomai nuo medžiagų savybių, krova vykdoma uždaru arba atviru būdu.
Kompanijos veikla sertifikuota pagal kokybės ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos ISO 14001:2015 ir darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007 vadybos sistemų standartus.

Galimi pavojai
KLASCO dėl perkraunamo ir laikinai sandėliuojamo amonio nitrato (5.1 pavojingumo klasė) priskiriama prie aukštesnio lygio pavojingų objektų.
AMONIO NITRATAS (salietra) - viena populiariausių trąšų, plačiai naudojama žemės ūkyje visame pasaulyje. Pagrindinė trąšų veiklioji medžiaga - amonio nitratas, - sąveikaudama su siera, piritu, rūgštimis, superfosfatu, chloro kalkėmis, milteliniais metalais (ypač su cinku), skaidosi, išskirdama deguonį ir toksiškus azoto oksidus, gali sprogti. Tačiau trąšų gamybos metu amonio nitratas maišomas su inertinėmis medžiagomis, todėl, vadovaujantis laboratoriniais tyrimais, trąšų sprogimo gaisro ar detonacijos atvejais praktiškai nesitikima. Pagal poveikį žmogaus organizmui šios trąšos priskiriamos prie mažai pavojingų medžiagų.
Aplinkosaugos požiūriu amonio nitrato trąšos priskiriamos prie nepavojingų teršalų. Praktiškai nenuodingas, neturi antiestetinio efekto (nemalonaus kvapo, lipnumo ir kt.).
KLASCO krauna tik į didmaišius supakuotą amonio nitratą. Taip pat bendrovės teritorijoje nevykdomas šios medžiagos sandėliavimas, todėl tikimybė, kad gali įvykti avarija – minimali.
Kaip bus perspėti gyventojai įvykus nelaimei
KLASCO sukurta darbuotojų ir gyventojų perspėjimo apie pramoninę avariją schema, nustatyti už pranešimų apie nelaimę perdavimą Klaipėdos m. savivaldybei, gyventojams, valstybinėms institucijoms atsakingi asmenys.
Artimiausių gatvių gyventojai patenka į dviejų AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompaniją“ elektrinių sirenų girdimumo zoną. Kadangi apie ekstremalųjį įvykį neatidėliotinai yra informuojama Klaipėdos m. savivaldybės administracija, detalesnį Klaipėdos miesto gyventojų informavimą organizuoja Klaipėdos m. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras kitomis Klaipėdos miesto gyventojų informavimo ir perspėjimo priemonėmis.
Įvykus pramoninei avarijai apie gresiantį pavojų praneš elektros sirenų gausmas ir specialiosios paskirties automobilių garsiakalbiai. Sirenų gausmas reiškia civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“. Išgirdus šį signalą, reikia įsijungti vietinę radijo stotį ar televiziją ir išklausyti informaciją apie susidariusią situaciją ir kaip elgtis toliau.

Ką daryti gavus pranešimą apie nelaimę
Gyventojai privalo vykdyti visus nuolatinės parengties tarnybų, valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijų bei civilinės saugos specialistų nurodymus ir reikalavimus.
Kai nurodoma likti namuose, būtina užsandarinti lauko, balkono duris, langus, orlaides bei ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos, saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies sudrėkintą vatos-marlės raištį ar sušlapintą rankšluostį. Būtina įsijungti vietinę radijo stotį ir laukti tolimesnių nurodymų.
Kai nurodoma laikinai išvykti iš namų, reikia išjungti visus energijos šaltinius, užsukti dujas, vandens čiaupus, užgesinti ugnį krosnyje (židinyje). Iš užterštos teritorijos eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiais krūmais užsodintų vietų ir nebėgti. Einant nevalgyti, negerti, nesiliesti prie pastatų sienų, tvorų, stengtis nekelti dulkių. Nuodingoms medžiagoms patekus ant drabužių, o ypač ant atvirų kūno vietų, skubiai nuvalyti ir kuo greičiau nuplauti vandeniu ir muilu.

Jeigu reikalinga išsamesnė informacija
Su KLASCO sausakrūvio uosto saugos ataskaita ir vidaus avariniu planu, kuriuose pateikiama platesnė informacija apie krovos kompanijos keliamus pavojus, pranešimų apie avarijas sistemą ir avarijų likvidavimo priemones, galima susipažinti kasdien gamybos valdymo skyriuje arba trečiadieniais nuo 10.00 iki 11.00 val. saugos darbe skyriuje tel.: 399564.
Taip pat daugiau informacijos Jums suteiks KLASCO gamybos valdymo skyriaus vyr. pamainos dispečeris tel.: 399482 (visą parą) arba KLASCO saugos darbe skyriaus viršininkas Edmundas Norvaiša tel.: 399564 (darbo laikas nuo 08:00 val. iki 17:00 val.).

Mes branginame Klaipėdą ir klaipėdiečius, todėl mums svarbus Jūsų saugumas.

 

AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”
J. Zauerveino g. 18, LT-92122 Klaipėda
Tel.: 399101. Faksas: 399101.
Elektroninis paštas: info@klasco.lt
Darbo laikas – nuo 08:00 val. iki 17:00 val.
www.klasco.lt

 


			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: