Klaipėdos uosto

lyderė

Darbuotojų sauga ir sveikata

Keičiantis teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams, atsirandant darbo jėgos trūkumui, laikmetis kelia vis didesnių reikalavimų darbdaviams. Siekdama kurti saugią, darbuotojų sveikatai palankią darbo aplinką, bendrovė 2008 metais sukūrė ir sertifikavo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal tarptautinio standarto OHSAS 18001 reikalavimus. Ji sudaro sąlygas maksimaliai tiksliai valdyti rizikos veiksnius, greitai reaguoti į ji ir periodiškai atnaujinama. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizika nuolat kontroliuojama ir analizuojama.

 

CIVILINĖ SAUGA

AB  “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”  (KLASCO)   gerbia  ir    puoselėja miestą, kurio gyvenimas ir jūrų verslas susietas šimtmečių kultūros tradicijomis. Brangindami šį ryšį, nuolat investuojame į  aplinkos, žmonių saugumo priemones ir siekiame, kad vykdoma veikla nesukeltų nepatogumų  greta gyvenantiems  klaipėdiečiams.

Kur yra KLASCO?

Šiaurinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje bendrovė krovą vykdo ties 4-18 krantinėmis.
Į šiaurę nuo įmonės teritorijos išsidėstęs UAB “Krovinių terminalas”, į pietus – BUAB „Memelio miestas“. Rytinė įmonės dalis ribojasi su Naująja Uosto, Uosto, Švyturio ir Pušyno gatvėmis.

KLASCO veikla

Bendrovė vykdo įvairių krovinių krovą: žemės ūkio produktų, birių ir skystų trąšų, šaldytų maisto produktų, metalo ruošinių ir kt.
Kroviniai atvežami laivais, geležinkelio vagonais, autotransportu. Jie iškraunami į atvirus ir dengtus sandėlius, talpyklas arba kraunami tiesiogiai iš laivų į geležinkelio vagonus, autotransportą ar atvirkščiai. Priklausomai nuo medžiagų  savybių, krova vykdoma uždaru arba atviru būdu.
Kompanijos veikla sertifikuota pagal kokybės ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos ISO 14001:2015 ir darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007 vadybos sistemų  standartus.

Galimi pavojai

KLASCO dėl perkraunamo ir laikinai sandėliuojamo amonio nitrato (5.1 pavojingumo klasė) priskiriama prie aukštesnio lygio pavojingų objektų.


AMONIO NITRATAS
(salietra) - viena populiariausių trąšų, plačiai naudojama žemės ūkyje visame pasaulyje.
Pagrindinė trąšų veiklioji - amonio nitratas, sąveikaudamas su piritu, rūgštimis, superfosfatu, chloro kalkėmis, milteliniais metalais (ypač su cinku), skaidosi, išskirdama deguonį ir toksiškus azoto oksidus. Tačiau trąšų gamybos metu amonio nitratas maišomas su inertinėmis medžiagomis, todėl, vadovaujantis laboratoriniais tyrimais, trąšų sprogimo gaisro ar detonacijos atvejais praktiškai nesitikima. Pagal poveikį žmogaus organizmui šios trąšos priskiriamos prie mažai pavojingų medžiagų.
Aplinkosaugos požiūriu amonio nitrato trąšos priskiriamos prie nepavojingų teršalų. Produktas ir jo nuoplovos, patekę į vandenį, negali bioakumuliuotis ir sukelti ligas vandens organizmams. Praktiškai nenuodingas, neturi antiestetinio efekto (nemalonaus kvapo, lipnumo ir kt.).

KLASCO krauna tik į didmaišius supakuotą amonio nitratą. Taip pat bendrovės teritorijoje nevykdomas šios medžiagos sandėliavimas, todėl tikimybė, kad gali įvykti avarija – minimali.  


Kaip bus perspėti gyventojai įvykus nelaimei

KLASCO sukurta darbuotojų ir gyventojų perspėjimo apie pramoninę avariją schema, nustatyti už pranešimų apie nelaimę perdavimą Klaipėdos m. savivaldybei, gyventojams, valstybinėms institucijoms atsakingi asmenys.
Pranešimas aplinkiniams gyventojams vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės, administracijos direktoriaus patvirtintu AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ krovos terminalo išorės avariniu planu, su kuriuo galima susipažinti Klaipėdos miesto interneto svetainėje www.klaipėda.lt (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/07/klasco.pdf)
Apie įvykusią avariją bus teikiama ši informacija:

  • avarijos aplinkybės (vieta, laikas, priežastys);
  • į aplinką patekusios pavojingosios medžiagos ir jų kiekiai;
  • galimas pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai, prognozuojama avarijos plitimo teritorija ir galimi padariniai
  • paaiškinama, ką gyventojai ir gretimų objektų veiklos vykdytojai turi daryti ir kaip elgtis.


Ką daryti gavus pranešimą apie nelaimę

Gyventojai privalo vykdyti visus nuolatinės parengties tarnybų, valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijų bei civilinės saugos specialistų nurodymus ir reikalavimus.


Jei reikalinga skubi pagalba, kreipkitės skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Jeigu reikalinga išsamesnė informacija

Su KLASCO sausakrūvio uosto saugos ataskaita ir vidaus avariniu planu, kuriuose pateikiama platesnė informacija apie krovos kompanijos keliamus pavojus, pranešimų apie avarijas sistemą ir avarijų likvidavimo priemones, galima susipažinti darbo dienomis Saugos darbe skyriuje nuo 11 iki 16 val. tel.: 399564.
Taip pat daugiau informacijos Jums suteiks KLASCO dispečeris-pamainos viršininkas tel. 399482 (visą parą) arba KLASCO saugos darbe skyriaus viršininkas Edmundas Norvaiša tel. 399564 (darbo laikas nuo 08:00 val. iki 17:00 val.).


Mes branginame Klaipėdą ir klaipėdiečius, todėl mums svarbus Jūsų saugumas.

AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”
J. Zauerveino g. 18, LT-92122 Klaipėda
Tel. 399101, faksas: 399101
Elektroninis paštas info@klasco.lt
Darbo laikas – nuo 08:00 val. iki 17:00 val.
www.klasco.lt


Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

 

Susipažinkite su dokumentais:

  • Bendrovės teritorijoje dirbančių rangovinių organizacijų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, darbo bei geležinkelio transporto saugos tvarka. (PDF)
  • Įvadinė darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos ir aplinkosaugos instrukcija. (PDF)

			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: 2021-10-21