Klaipėdos uosto

lyderė

Klientams

Paraiškos forma leidimui gauti
 

Norint gauti leidimą patekti į AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašom užpildyti
paraiškos formą leidimui gauti (DOCX, PDF)
.

Prašome pasirinkti reikalingo leidimo tipą:

  • Vienkartinis leidimas - išduodamas asmeniui ir/arba transporto priemonei įeiti/arba įvažiuoti į Bendrovės teritoriją tik vienai dienai (leidimo galiojimo laikas 24 valandos).
  • Laikinas leidimas - išduodamas nuo dviejų dienų arba kitam prašomam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki einamų metų pabaigos.
  • Nuolatinis leidimas - išduodamas kitų įmonių darbuotojams, ilgą laiką ir/ar nuolat dirbantiems Bendrovės teritorijoje, vieneriems metams.

Leidimai gali būti dviejų tipų: mokamas ir nemokamas.
Paraiškų vienkartiniams leidimams galiojimo laikas negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo.

Paraiška turi būti užpildyta ant firminio blanko.
Užpildžius paraišką, pasirašykite (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data).
Užpildytą, pasirašytą, skanuotą paraišką siųskite info@klasco.lt.
Platesnė informacija: leidimų biuro inspektorius, tel. 8 46 399018.


Svarbi informacija


Informuojame, kad dėl Lietuvoje paskelbto visuotinio karantino, Rangovų darbuotojų darbų saugos įvadinis instruktavimas organizuojamas tokia tvarka: Rangovų ar kitų bendrovių darbuotojų instruktavimas vykdomas nuotoliniu būdu, t.y. Rangovo patalpose. Tuo tikslu, prašome Rangovo atstovą atsisiųsti žemiau nurodytus dokumentus:

Rangovo darbuotojus turi instruktuot Rangovo vadovas arba jo įgaliotas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Išklausius instruktavimą, užpildytą instruktuotų darbuotojų instruktavimo kortelę (DOCX, PDF) kartu su paraiška leidimams persiųsti šiuo elektroninio pašto adresais edgaras.prokopavicius@klasco.lt ir edmundas.norvaisa@klasco.lt. Šio sąrašo pagrindu instruktuotiems Rangovo darbuotojai Bendrovės leidimų biure bus išduodami leidimai patekimui į Bendrovės teritoriją.


			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: 2021-10-21