Klaipėdos uosto

lyderė

Aplinkosauga

Bendrovė veiklą vykdo jautrioje ekologiniams pokyčiams aplinkoje, prie Kuršių marių ir Klaipėdos uosto kanalo bei greta Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų, todėl elgiasi atsakingai, laikosi tarptautinių konvencijų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų. Darbų saugos, žmonių rizikos ir aplinkos taršos mažinimo priemonėms KLASCO sutelkė išskirtinį dėmesį investicijų programoje. Darbuotojų švietimas, civilinio saugumo mokymai ir pratybos – patikimiausias būdas išvengti gamybos incidentų ir pavojų gyventojams.

Tarptautiniams ekologiniams tikslams įgyvendinti bendrovė 2003 metais sukūrė ir įdiegė aplinkos vadybos sistemą pagal tarptautinio ISO14001 standarto reikalavimus.

Aplinkos vadybos sistemos tikslas – išlaikyti teršiančių medžiagų išmetimų į aplinką lygį Taršos leidime nustatytų normatyvų ribose.


			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: 2021-04-13